Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցում մայիսի 10-ին անցկացվեց համադպրոցական միջոցառում <<Հավերժի ճամփորդը>> խորագրով: