Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցում մայիսի 10-ին անցկացվեց համադպրոցական միջոցառում <<Հավերժի ջամփորդը>> խորագրով: