Ֆինանսական փաստաթղթեր

Ֆինանսական շեղումներ 2019 

 Հաստիքացուցակ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Աշակերտների հաշվետվություն 2018թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

Աշակերտների հաշվետվություն 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Առաջին եռամսյակ

Նախահաշիվ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Գնումների պլան 2019թ.

1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն  2019թ.

Նախահաշիվ 2-րդ եռամսյակի փոփոխված  2019թ.

Գնումներ, արձանագրություն  1

Գնումներ, արձանագրություն 2

Գնումներ, արձանագրություն 3

Գնումներ, արձանագրություն 4

Երկրորդ եռամսյակ

2019թ. Առաջին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Երրորդ  եռամսյակ

ֆինանսական հոսքեր 2019

Նախնական բյուջե 2019

2018թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն