Ֆինանսական փաստաթղթեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2020 թ. — ի փոփոխված  ֆինասական նախահաշիվ

Փոփոխված-ֆինանսական-նախահաշիվ.pdf

2020 թվականի ֆինանսական նախահաշիվ

ՏԱՐԵԿԱՆ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ 2020թ.

ՏԱՐԵԿԱՆ  mayisyan.armavir.am/…/Փոփոխված-ֆինանսական-նախահաշիվ.pdf 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ 2020Թ_ Ի . 1_ ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ. 2020 թ.

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ.  ՀՈՍՔԵՐ 2020թ.

Փոփոխված ֆինանսական նախահաշիվ  2019

Ֆինանսական շեղումներ 2019 

 Հաստիքացուցակ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Աշակերտների հաշվետվություն 2018թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

Աշակերտների հաշվետվություն 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Առաջին եռամսյակ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ 2020թ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ 2020Թ_ Ի . 1_ ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ.  ՀՈՍՔԵՐ. ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ. 2020 թ.

Նախահաշիվ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Գնումների պլան 2019թ.

1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն  2019թ.

Նախահաշիվ 2-րդ եռամսյակի փոփոխված  2019թ.

Գնումներ, արձանագրություն  1

Գնումներ, արձանագրություն 2

Գնումներ, արձանագրություն 3

Գնումներ, արձանագրություն 4

Երկրորդ եռամսյակ

2019թ. Առաջին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

Երրորդ  եռամսյակ

ֆինանսական հոսքեր 2019

Նախնական բյուջե 2019

2018թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն