աշխատանքային պլաններ 2020-21

2021-2022 ԳՐԱԴԱՐԱՆ ՊԼԱՆ

Հոգեբանի տարեկան աշխատանքային պլան Լիլիթ Անտոնյան

XII դասարան Դասղեկի աշխատանքային պլան Ա.Հակոբյան

X Դասարան դասղեկի աշխատանքային պլան Լ.Մնացականյան

ուսուցչի օգնականի աշխատանքային պլան Սիմա Զարգարյան

ուսուցչի օգնականի աշխատանքային պլան Նաիրա Սարգսյան

մեթոդմիավորման պլան Ա.Թուջարյան

Նախակրթարանի ծրագիր Ծ.Մելքոնյան

Կիրակոսյանի պլան ուսումնադաստիարակչական պլան

VIII ԴԱՍԱՐԱՆ դասղեկի աշխատանքային տարեկան ծրագիր Ա.Նազարյան

VII ԴԱՍԱՐԱՆ դասղեկի աշխատանքային պլան Մ.Սահակյան

VI դասարան դասղեկի աշղատանքային պլան Գ.Փարսիլյան

V դասարանի դասղեկի աշխատանքային պլան Ա.Սահակյան

IX ԴԱՍԱՐԱՆ ԴԱՍՂԵԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ Կ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ

IV դասարան Դասղեկի աշխատանքային տարեկան ծրագիր Գ.Սարգսյան

II դասարան դասղեկի աշխատանքային տարեկան պլան Լ.Կարապետյան

2020-21 ուստարվա գրադարանավարի աշխատանքային պլան

I ԴԱՍԱՐԱՆ ԴԱՍՂԵԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԴԱԿ_ՊԼԱՆ 2020-21 Ա.Սահակյան