ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ

2022-23  ուստարվա տարեկան աշխատանքային պլաններ

1-ին  դասարանդասղեկի պլան 

2-րդ դասարան դասղեկի պլան

3-րդ դասարան դասղեկի պլան

4 դասարան դասղեկի պլան

5 դասարան դասղեկի պլան

6-րդ դասարանի դասղեկի պլան

7-րդ դասարանի դասղեկի պլան

8-դասարան դասղեկի պլան

9-րդ դասարան դասղեկի պլան

10 դասարան դասղեկի պլան

11-րդ դասարան դասղեկի պլան

12-րդ դասարան դասղեկի պլան

բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորում

գրադարանավարի ծրագիր

ԴԱկ 2022-23 աշխ. ծրագիր

Հումանիտար մեթոդմիավորման տարեկան  պլան 2022-23

ուսուցչի օգնականի տարեկան պլան

Տարրական մեթոդմիավորման տարեկան պլան

2021-22  ուստարվա տարեկան աշխատանքային պլաններ

1-ին դասարանի դասղեկի պլան

2-րդ դասարան դասղեկի պլան

3-րդ դասարան դասղեկի պլան

4-րդ դասարան դասղեկի պլան

5-րդ դասարան դասղեկի պլան

6-րդ դասարան դասղեկի պլան

7-րդ դասարան դասղեկի պլան

8-րդ դասարան դասղեկի պլան

9-րդ դասարան դասղեկի պլան

10-րդ դասարան դասղեկի պլան

11-րդ դասարան դասղեկի պլան

12-րդ դասարան դասղեկի պլան

2021-22 ուստարի համադպրոցական-ծրագիր

2021-22 ուստարվա դասվարական մ.մ տարեկան աշխատանքային պլան

2021-22 ուտարվա հումանիտար առարկաների մ.մ. աշխատանքային պլան

2021-22 ուստարի գրադարանավարի աշխ. պլան

2021-22թ. ուստարի բնագիտամաթեմատիկական մեթոդմիավորման

2021-22թ. ուստարվա դաստիարակչական աշխ. կազմակերպիչ

2021-22թ. ուստարվա հոգեբանի տարեկան պլան

2021-22թ. ուստարվա ուսուցչի օգնականի աշխ. պլան Նաիրա Սարգսյան

2021-22թ. ուստարվա ուսուցչի օգնականի աշխ. պլան Սեդա Հարություն

2021-22-ուստարի Ոսումնադաստիարակչական-աշխ. պլան