Կառ. խորհուրդ

 

կառավարման խորհուրդ Արձանագրություն 2 (1)

Կառավարման խորհուրդ Արձանագրություն N2

Կառավարման խորհուրդ Արձանագրություն N1

Արձանագրություն 6 2021թ.

Արձանագրություն թիվ 5 2021

արձանագրություն թիվ 4

արձանագրություն թիվ 3

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ Արձանագրություն թիվ 2(հեռավար)

կառավարման խորհրդի թիվ 1 արձանագրության քաղվածք

2019 թ. կառ. խորհրդի պլան