Մեր պատմությունը

Մայիսյան գյուղի տարածքում առաջին բնակիչները հաստատվել են անցած դարի 20-ական թվականների վերջերին: Սակայն գյուղը` որպես վարչական միավոր, հիմնադրվել է
1932 թվականին: 1932 թվականին էլ Մայիսյանում կազմակերպվում է երեխաների ուսուցման գործը: Բարաքային պայմաններում առաջին անգամ սկսում է գործել քառամյա դպրոցը, երկհերթ ուսուցմամբ:Այդ տարիներին գյուղում կազմակերպվում է նաև գյուղաբնակ գերմանացի ընտանիքների երեխաների ուսուցում: Դպրոցում բացվում է գերմանական դասարան, որը ղեկավարում էր գերմանացի ուսուցիչ Ալեքսեյ Լանգլիֆը: Քառամյա դպրոցը 30-ական թվականների վերջերին վերածվում է 7-ամյա դպրոցի, իսկ 1940 թվականից դասերը սկսեցին անցկացվել նորակառույց քարաշեն դպրոցում: Մայիսյանի դպրոցի առաջին տնօրեն է եղել Սամվել Ղամբարյանը, առաջին ուսուցիչներից են Խաչատուր Ոսկանյանը, Գուրգեն Ավչյանը, Արտավազդ Զերոյանը, Զավեն Նազարյանը: 1962 թվականին դպրոցը անցնում է 8-ամյա կրթական ծրագրի: Տարեցտարի մեծանում էր գյուղը, ավելանում էր սովորողների թիվը և զգացվում էր նոր, բարեկարգ ու ժամանակակից դպրոցի անհրաժեշտությունը: 1966 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գյուղի աշակերտները ուսումնական տարին սկսեցին նոր ու հարմարավետ երկհարկանի դպրոցում: 1966 թվականին 8-ամյա դպրոցը վերածվեց 10-ամյա միջնակարգ դպրոցի: 1968 թվականի մայիսին Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցը տվեց իր առաջին շրջանավարտները: 70-80 –ական թվականներին գյուղում գործել է նաև երեկոյան դպրոցը: 2000-2017 թվականներին դպրոցում հանրապետական և միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականավել է 17 կրթական ծրագիր:

———————————————————————————————

1932թ.  հիմադրվել է Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցը:
1966թ.  շահագործման հանձվնեց երկհարկանի դպրոցը և վերածվեց տասնամյա միջնակարգ դպրոցի:
2000-2017թթ. Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցում իրականացվել է 17 միջազգային և հանրապետական կրթական ծրագիր:
2010թ.  Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցը ճանաչվել է լավագույնը մարզի 123 դպրոցների շարքում:
2011թ.  դպրոցում գործում է նախակրթարանը:

2017 թվականին դպրոցը նշեց իր ծննդյան 85 ամյակը: